Word donateur van de Tobbe

Al 35 jaar waterplezier in ons mooie dorp Arkel. We willen graag nóg 35 jaar door. Daarom doen we een beroep op u voor het behoud van ons zwembad. De Tobbe heeft uw steun nodig!

Dit kan door donateur te worden van De Tobbe met een jaarlijkse bijdrage vanaf 10 euro. Als donateur van De Tobbe ontvangt u één gratis toegangskaartje per seizoen. Uw bijdrage zal elk jaar tot wederopzegging in de laatste week van mei worden geïncasseerd.
Eénmalige donaties zijn ook welkom op: NL54 RABO 0322 2894 40 TNV St. Zwembad De Tobbe.

Ja! Ik word donateur

U vergeet uw naam in te vullen
U vergeet uw adres in te vullen
U vergeet uw postcode in te vullen
U vergeet uw woonplaats in te vullen
U vergeet uw emailadres in te vullen
U vergeet uw bankrekeningnummer in te vullen
U vergeet uw bijdrage in te vullen